About Us

About Us

Landmark Training and Investment Consultancy Service

Leenjii yeroo fi qulqullina qabu ogeessota qulqulina qabaniin kan isinii kennu dhaabbanni keenya, dhaabilee mootummas ta’ee miti mootummaa kamiyyuu keessummeessuuf qophaa’ee isin eega. namoonni ykn dhaabbanni nu waliin hojjaachuuf fedha qabdan karaa dhaabbata keenyaa akkasuma miidiyaalee hawaasaa keenyan nu dubbisuu dandeessu

Dr. Robsan Margo Egne
Associate Professor

01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit, sed eius to mod tempor incididunt ut labore orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit.

02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit, sed eius to mod tempor incididunt ut labore orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit.

03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit, sed eius to mod tempor incididunt ut labore orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic ing elit.

Enhance Your Skills With The
Best Training from Our Company

Meet The Owners

Associate Professor

Founder and General Manager of Landmark Training and Investment Consultancy Services.